Det er tomt og rolig i gatene

Men fullt og rotete i hodene

Tankene faller ikke ordentlig på plass

men kommer skramlende inn

Sannheter med ultrakort halveringstid

Beslutninger tar kuvending på vei ut døren

Virkningene blåser årsakene av banen

Mye blir mindre, saktere, og ensommere

Faren er mer global en Tsjernobyl, dyrere enn finanskrisen, 

og krever mer av alle

Men barn fødes, og noen har flis i fingeren

Vi må øve smidighet for å holde balansen nå

Oslo,  19 dager etter corona smellet