En bok skrevet  for hundre år siden, nå nydelig oversatt til norsk, skrevet av en tysk jøde, handler om en reise med tog rundt til byer  i Polen. Svært mye skryt av  flere anmeldere fikk meg nok en gang på kroken. Etter178 sider av 334 penser jeg boken forsiktig inn på et sidespor, og forlater den. 

Döblin reiser rundt og forteller om alt han ser og alt han tenker, fra fasong på hoder til forfalne hus, med  hovedvekt på å se etter ulike jødiske miljøer og deres innbyrdes forhold, ispedd aktuell europeisk kultur og historie. Desverre mangler jeg  dyp kunnskap om både Polens historie og de ulike jødiske undergruppene, men de 178 siden har gitt meg et tankevekkende tidsbilde. I et meget givende etterord blir boka oppsummert , « Jødenes skjebne er prismet på jødens ferd fra by til by…». Men boka er så springende og kaotisk at jeg blir motorisk urolig, vrir meg og stønner dempet, MÅ jeg dette?.. neppe.

Du skal være advart mot denne boka, men  litt artig var det også. Konklusjonen er at livet er for kort til hele boka.  

Oslo / Brønnøya Pre-påsketide mars 2024