Joda, umiskjennelig Lars Saaby. Underfundig liten bok som nok en gang rører. Herr Knapp har levd et litt knapt liv, og knappheten er nå i ferd med å ta ham igjen. Dette er en morsom og melankolsk beretning om ensomhet og aldring, med korona-tiden som bakteppe. 

Jeg gleder meg fremdeles over LSC sin helt personlige stil. Denne gangen nok en sorg-muntert kort bok (141 sider) ,  med nok av pussige ordspill og hendelse til å leve opptil hans vanlige  litterære sti –  en god lesestund.  

Oslo , mars 24.