Espen Stueland : 700- års flommen. 13 innlegg om klimaendring, poesi og politikk. (Forlaget oktober2016)

Det er tre preserende tema i vår tid, klima, migrasjon, og Europa i sosiøkonomisk krise.
Da tenkte jeg, Stueland, han kan visst skrive, og det er flott han bidrar til opplysningen og bevisstgjøring om klimakrisen. Visst kan han skrive, men etter en for meg forbilledlig innledning legger han ut på en ferd jeg nok er for enfoldig til å kunne følge. At mannen har en ubendig trang ( minner litt om han andre til Saaby Christensen som også hadde trang til til litt av hvert). Men trangen til Stueland er kontraproduktiv: Han bruker så mye fremmedord at man får lest mer i en fremmedordbok enn i selve teksten. Det er synd, men et paradoks: Hvis han vil vekke folket ( noe han neppe kan ha fore) – så snakk så folk forstår ! Boken ble seig i munnene mens jeg tygde, og satt seg i tennene, men ikke på en god måte. Den skremte meg bort fra hr. Stuelands forfatterskap, og det var kanskje ikke meningen. Målgruppen for denne boken er overlærde litteraturvitere. Synd.