KI – kunstig intelligens har skyllet over oss som en tsunami i media i 2023. 

Jeg fikk lyst til å oppdatere meg på tema, også for å lage en episode av podcasten «Huden snakker», med  nettopp dette som tema: KI og medisin.

Ishita Barua har alt som skal til for å skrive en god og opplysende bok om tema: Hun er lege, har tatt dr.grad på et prosjekt der KI ble brukt, og hun har mye kunnskap, og ikke minst, refleksjoner rundt tema: Muligheter og farer, utfordringer og nytte. Hun gir gode eksempler på hva KI allerede har vært å løse av problemer, og også eksempler på hva som stadig er umodent i denne teknologien. Boka er kanskje mest for dem som er spesielt interessert av KI og medisin, de som er mer generelt interessert i KI er kanskje Inga Strümpke´s bok: «Maskiner som tenker», enda bredere. Jeg synes boka til Ishita  Barua var svært opplysende og god å lese, ingen ting som butter, og en imponerende bok på mange måter, med et kunnskapstilfang  som det  må ha vært vanskelig å sette punktum etter, ettersom vi jo på ingen måte er i annet enn barselfasen i KI – utviklingen. Anbefales.

Oslo nov 2023