300 sider vitenskapshistorie om hvordan en celle styres, er nok ikke noe for deg, hvis du ikke har en trang til å lese litt sære bøker om små fenomener. En anmeldelse i Tidsskrift for den norske legeforening brakte meg til denne boka. En svært velskrevet bok med mange detaljer. Den gir likevel en svært innsiktsfull fremstilling av hvordan ulike forskere i løpet av de siste ca 130 år har bidratt til kunnskap om hvordan celler er bygget opp. Den beskriver hvordan informasjonsflyten skjer i de ulike organellene, som er knyttet til  intracellulær lokalisering.  Boken er en hyldest til Günter Blobel som fikk Nobelprisen i 1999, men er i tillegg et vel av refleksjoner om hvordan kunnskapen har oppstått over tid. Boka krever litt sans for medisin og biologi, og er nok for de få. Jeg fikk flashback til forelesinger fra studiet, den gang krøllet jeg ørene sammen så godt jeg kunne, dette kan jeg da neppe få bruk for? Nei, jeg har klart meg uten, men boka var artig likevel. 

Brønnøya, Asker, Påsken 2023