For ikke å bli forutinntatt leser jeg bokanmeldelser veldig på skrått og med et lukket øye , men jeg vil jo også gjerne få ideer til hva jeg vil lese. Denne bok fikk mye skryt, men også litt tyn.

Jeg har lite å utsette på boka, men den traff meg ikke helt, den manglet for meg en slags grunntone i dramaturgien, men var klart leseverdig og jeg «likte den», men ble ikke begeistret. Veldig gode beskrivelser av hvordan alle forventningene vi har til oss selv ikke er helt kompatible, og hvor urettferdig vi føler vi blir bedømt. Kanskje hun er ekstra god til nettopp dette. Men så var det den røde tråden jeg ikke får helt øye på. Ergo: kan ikke hjelpe dere veldig mye i beslutningen om å lese boka. Men å løpe til bokhandleren er ikke nødvendig, rask gange holder lenge.

Oslo , september 2022