Særlig første delen av denne boken er for meg en fantastisk beskrivelse av barndom.

Det litt heseblesende beskrivelse av Paulas barndom – før det skjer noe som endrer alt, er for meg mesterlig, og resten av boka leses i ly av dette. Det skjer noe mye utover i boka som er viktig, og også godt beskrevet, men starten tar kaka.  Vanskelig å komme utenom for alle som liker Vigdis Hjorts måte å skrive på, og kanskje noen andre også.

Oslo , September 2022