Boka har undertittel : “The myth of individual thought and the power of collective wisdom”.

Joda, dette er ganske spennende , en vandring i kognitiv psykolog , der tema stengt tatt er: Hvordan fungerer vår bevissthet , hvordan tenker vi om fortid og fremtid, og ikke minst: Vår manglende forestilling om hvor lite vi egentlig vet. Vår kunnskap ligger mye mer utenfor vår hjerne enn det vi vanligvis tar inn over oss. Kunnskap er mest oppstått kollektivt i team, og dette beskrives overbevisende.  Boka gir mye kunnskap og er god til å komme med sine poenger. Forfatterne forgriper på mange måter historien med verden anno 2022, mye av de jeg leser om er svært relevant i vår nåværende situasjon  med alternative sannheter. Jeg synes første del av litt mer spenstig enn de siste siden, men i sum mye tankevekkende nytt innhold, som jeg synes er spennende å ta med videre. Min universelle gigantiske uvitenhet er redusert bittelittegran, og det var moro så lenge det måtte vare.  Bra lesestoff for alle som jobber med kunnskapsformidling, kunstig intelligens, eller som undrer seg over vår bevissthet. At boka er 5 år gammel er egentlig litt synd, det kan tenkes det finns mer oppdatert litteratur om samme tema. 

Hvaler, juli 2022.