En herlig roman. En av årets beste for meg, sålangt. Fortellingen om de to brødrene som vokste opp rundt 1914 i Oslo, og som gir oss Osloboere et begrep om hva vi går glipp av ved å ikke ta Nordmarka mer i besittelse. En slentrende fortelling, lun, men presis i de mange detaljer, i samspill mellom brødrene, i beskrivelser av natur. Elling er egentlig billedkunstner, og jeg får en opplevelse på en måte å være med å avdekke et bilde: Med en stor fortelling om det nære mellom brødrene som endrer seg etter ulykke, til   et liv i fiendskap, men også et lerret som har en rekke detaljer og en mangfoldighet i uttrykket. Jeg må finne ut om han maler like gode bilder med pensel, som han maler bilder med ord. Boken or også en feiring av livet, naturen, relasjonene og så lærer man jo en hel del om livet i naturen. Denne feiringen av naturen og dyrene er en fin måte å minne oss om diversiteten, skjønnheten og brutaliteten i naturen, som vi lever ganske avsondret fra i det moderne liv. En lyrisk bok sa en venn, akkurat ja, det ordet passer godt. Jeg ville unnet meg akkurat denne lesergleden. 

Oslo, mai 2022