Det beste med denne boken er at den ikke er en lydbok. Riktignok har jeg ikke klart å holde forfatterens  stemme helt ute av bevisstheten, av og til hører jeg ham ganske tydelig. Det er (nesten) til å leve med, fordi han er ganske god både til å fortelle historier, med mye detaljer, men ikke minst med analyser som både er oppklarende og litt overraskende, og som minner meg om oss – vår europeiske samtid. Samtiden ble ikke alltid oppfattet da den fant sted. 230 sider er omtrent passe, og hvis du har glemt hvordan forfatteren ser ut er det rikelig med bilder for å løse den krisen. Av og til ganske pratsom, og et snev av name-dropping kan vel spores. For de som vet  mye om tema fra før, er boken kanskje litt irriterende pratete. Men for meg er den en ganske velskrevet og lettlest bok om vår europeiske samtid med et historiske blikk på det store landet i Øst, med fokus på mannen som man en gang trodde ville bringe Russland ut av bakevjen. Hans- Wilhelm gir innsikt i utviklingen, med Putin som prismet som det hele speiles i, i en historisk kontekst det er fint å bli minnet om.  

Påsken 2022, uke 8 etter  Putins agressoroverfall av Ukraina.