Da jeg oppdaget hvor tynn denne boken er ( 106 sider) pustet jeg lettet ut, den er lest på noen få timer. Hvis du vil lese bare en bok om bakgrunnen til, og  om krigen i Ukraina, les denne. Snyder har til og med klart å skrive noe etter at invasjonen 24.2.22, bravo  også til forlag og oversetter.

Boka er en stringent og klar beskrivelse av bakgrunnen for krigen, og ikke minst alle skrittene som Putin tatt siste 20 år for å bygge opp det hele. Boka er ikke lystelig lesning, men jeg hadde glede av å få så mye fakta, satt i perspektiv, uten at jeg måtte starte i Gardariket, for å si det slik. Sikkert ikke eneste måte å gjøre dette på men likevel svært interessant, og ganske så skremmende. Lite taler for at Putin vil nøye seg med å ville herske over Ukraina, hvis han får anledning til det. Det er alt demokrati han er livredd for, det kan jo være smittsomt.. Vi er eneste naboland av 14 som Russland aldri har invadert. Slava Ukraini.

Påskemorgen slukker ikke nødvendigvis alle sorger, Oslo, palmesøndag 2022