Dette er 12 fortellinger, der både kjente og mindre kjente personer skriver godt om ulike type vendepunkter i livet. Jeg fikk lyst på boka etter at jeg leste en forkortet versjon av Finn Skårderud´s fortelling : Blanke faen. Sorg, mangel og melankoli, i en avis.  Den traff meg ganske kraftig, fortellingen om hans deprimerte mor, som med sin manglende tilstedeværelse  utløste den blanke sorgen, den som oppstår som resultat av det du ikke fikk, det som manglet – og derfor ikke er så lett å bearbeide, ergo ikke den mørke sorgen over den tapte kjærlighet.  Men det er ikke bare Skårderud som skriver godt i denne boka. Jeg vil nødig trekke frem noen, selv  om noen angikk meg vesentlig mer enn andre. Men jeg synes alle skriver ganske så godt, noen helt fremragende. Tema for «vendepunkt» er ganske ulikt, og det gjør at hver historie får utspille seg i sin egen kontekst, uten at det virker konstruert eller blir kjedelig og forutsigbart. 

Fin lesning, anbefales alle som har opplevd vendepunkter i livet, der balanse-evnen har blitt utfordret.

Oslo, Desember 2021.