Boken var en gave, eller kanskje en lekse?,  fra en som vil meg godt, og som kjenner redaktøren av boka enda bedre.  Mao – jeg er litt inhabil. Det mest forskrekkelige ved å lese en slik bok er å forstå at man er i målgruppen – en som ikke kan ta helsen helt for gitt lengre. Vår iboende evne til å være på etterskudd med opplevelse av egen alder innbyr til undring. Jeg- en som må lære noe om helse? Det er de andre som er syke og gamle, jeg er jo lege…  

…og kanskje litt menneske som fortrenger at årene går. Boka er en lettlest, pedagogisk gjennomgang, skrevet av spesialister, men redigert til en kongurent tekst,  om mye som kan angå oss som så vidt er blitt bitte littegran eldre de siste 65 årene. Ikke rent lite å lære, en god del jeg trodde jeg visste, men som jeg egentlig var temmelig utdatert på. Noe kunnskap var direkte sjokkerende, som f.x hvor lite alkohol vi burde drikke.  Boka er lest nøye i starten og mindre nøye i de deler som omtaler sykdommer jeg ikke har, ikke tror jeg har, eller helst ikke vil ha. Smugtittet litt på kapittelet om demens.  Men i det store og hele en fin opplevelse å fastslå at det slett ikke står så galt til, men at det er rom for forbedringer både med mat og trening. Jeg tror jeg vet hvor jeg kan finne nyårsforsettene i år. Anbefales alle førstegangsgamle som trenger en smule realitetsorientering og motivasjon for å bli effektivt spreke gamle, hvis man har litt flaks. 

Jeg tror innholdet fremdeles er nokså sant, selv om boka ble utgitt i 2014.  

Boka tilegnes BOF ( Boys of Frognerparken), Oslo kl. 06.30