En heftig bok om alt som bør gjøres for å redde klima, og i særdelsehet en veldig oppramsing og nitidig gjennomgang av alle som siste 30 år  år motarbeider fornuftig klimatiltak. Veldig relatert til amerikansk politikk og offentlighet. Kort sagt, skal man lese en bok om klima, ikke denne. 

Oslo, August 2021