Hva den bioloteknologiske revolusjonen betyr for deg – det er undertittelen. Boka er en lettlest og oppdatert gjennomgang om hva vi nå kan gjør når det gjelder å lage barn på nye måter, oftest i et reagensrør, og den teknologien som ligger til grunn  for dette. Men ikke bare det, her er også spennende ting om hvordan leve lenge,  og holde seg frisk. 

Er du litt i tvil om hva NIPT og CRISPR er for noe, kan dette være boken for deg. 

Det viktigste med boken er å faktisk si noe om at dette ikke er noe som kommer – det ER her allerede, og utviklingen skjer svært fort, og de etiske betraktninger rundt dette må komme raskt, for noe skjer hele tiden. En solid liten bok med god folkeopplysning. 

Oslo,  mai 2021