Noen bøker utsetter deg for kunnskap du neppe ville snublet over andre steder, og denne litt kompliserte boken inneholder nettopp slik kunnskap.  Boka minner oss om vår biologisk natur, og argumenterer ganske bra for at det kan være en god ide å ta ad notam. Vi mennesker liker ikke å bli minnet om vår sårbare biologisk natur, og tar ofte avstand fra den «dyriske» siden av oss. Vi vil helst heve oss kraftig over dyrene, vår etikk gjelder ikke dem, dem dreper vi. Vår psykologi vil helst avgrense oss fra de andre dyrene, og på denne måten mister vi også noe. Vi burde være mer ydmyke for de andre dyrene, og i større grad anerkjenne alt vi kan lære – også om oss selv, ved å bringe inn aspekter fra de andre dyrenes verden. Vi har også en biologisk side, som vi har felles med svært mange andre skapninger. Forfatteren tar også oppgjør med mye av tenkningen rundt kunstig intelligens, og generelt forakten for kroppen med sin biologisk smartnes. Neppe for alle, denne boken, ganske krevende, egentlig, men spennende litt eksotisk innhold. Gir litt ettertanke, og da har det nok vært verdt strevet, åkke som. 

Oslo, mai 2021