Jeg startet i litt feil ende ved å lese Hekneveven før Søsterklokkene, men det er ikke så farlig.

Søsterklokken klinger godt uansett, men kan du velge : Hold den smale sti, følg forfatterens intensjon. Jeg henviser til min mening om Hekneveven: Nesten like bra, og mer enn bra nok. Godt språk, god historie, og mye å lære om livet på denne tiden. Anbefales, og jeg ser frem til neste bok. 

Oslo, April 2021