Mer gå-kompetanse kan man vanskelig tenke seg, han sluttet jo ikke å gå etter turen til Sydpolen. Denne lille boka er en liten perle av refleksjoner over det å gå, det å leve i nuet, det å lære seg å sette pris på turen, på slitet, på verdien av omveier og langsomhet. Jeg synes Kagge lykkes godt til å fylle alle siden med en slentrende penn. Fra egen erfaring til litterære referanser, godt sydd sammen. Befriende kjemisk fri for moralske argumenter om helsegevinster eller andre belærende holdninger, ei heller selvskryt. Inspirerende tankegods rundt det jeg selv har erfart; det er noe som skjer i hjernen når vi går, som hjelper oss videre i livet, ikke bare i distanse, men også for vår  åndelige balanse i en kronisk ubalansert verden. 

Oslo, januar 2021