Denne romanen utspiller seg på 1860-tallet i den mørke slavetiden i Sør-statene, da slavetiden er på hell, men slett ikke over. Boken handler om Hiram Walker, sønn av en plantasjeeier,  moren var en misbrukt slave. Den omhander  hvordan Hiram beveger seg ut av slavetilværelsen via motstandsbevegelsen som forøker å redde flest mulig slaver ut, mot Nord, der forholdene er mye bedre. Forfatteren er en toneangivende journalist i USA, og en av de nye viktige stemmene i amerikansk samfunnsdebatt. Boka har en egen poetisk og litt magisk form, men slipper unna med det. Særlig i disse Black Lives Matters tider er det både tankevekkende og rystende å bli minnet om hva som var: Fullstendig integrert og systematisert i samfunnslivet, og de svarte hadde ingen rettigheter, annet enn å bli ydmyket, trakassert og drept. Boka er slett ikke bare trist, og var for meg en fin måte å bli minnet om dybden og bredden i dette tema. Vi som ikke har kjent rasisme på kroppen har ikke så lett for å ta inn over oss hva rasisme innebærer, tror jeg, og det svarte amerikas historie er mer en ugly. Og til å bli sint av. Boka kan være en bra inngang til et tema som er svært dagsaktuelt. 

Oslo August 2020