Nudge . Dulting på norsk. Boka er et feilkjøp. Jeg var litt nysgjerrig på dultebegrepet. 

Det har jo omtalt en stund ; at man kan ”dulte” beslutninger i en god  retning, og jeg hadde håpet denne boka kunne fortelle meg noe om dette interessante begrepet. Hvordan vi kan dulte hverandre til å bli litt bedre, eller oss selv kanskje. Boka er en oversettelse fra 2008, og har en blanding av selvanlig amerikansk selvhjelpsbok modus retorikk, altså slik at  at  leseren blir snakket til  på en belærende, litt barnehage –onkel-aktig måte. Ikke bra. Full av ord , og sikker kunnskap, dørgande kjedelig. At en av forfatterene er nobelprisvinner er jo mer skremmende enn forsonende.  Det fineste ved boken er bildet av elefanter på utsiden, en stor elefant dulter en liten. Forhåpentlig ikke i feil retning.  Ellers et tap av liv (tid og mening)  å lese denne boken. Pfoy, eller noen lignende. 

Berlin , november 2019.