Ole Torp: Ord som får voksne menn til å gråte. Diktsamling, Kagge Forlag 2017

71 dikt, valgt ut av 71 norske menn, som også skriver litt om sin relasjon til diktet de har valgt.

Bredden i tekstenes innhold, og den knappe introduksjonen, som setter nettopp valget av denne teksten er vellykket, og spennvidden er stor , fra korte dikt på 4 linjer, til Terje Vigen.

Argumentene for å velge nettopp et dikt fremfor andre , setter også tankene i gang, og jeg synes mange har valgt flotte tekster. Det var neppe meningen jeg skulle gråte av alle, men gjenkjennelighet, og ikke minst muligheten til å bli utsatt for så mange ulike typer dikt var inspirerende for å lese mer dikt: Jeg oppdaget mange dikterere jeg gjerne vil bli kjent med, og noen av diktene vil jeg vende tilbake til.

Flott å kose seg med når man ikke er i humør for en roman, eller bare vil ha en god tekt å hvile hjernen mot. Jeg opplever ikke diktene som kjønnsbunnet –ergo også for hun og hen.

Oslo juni 2019