Stein Erik Lunde. Uka etter
( Ungdoms?bok ) 2012 Cappelen
Damm

Roman for alle aldre står det utenpå. Bokas tittel referere til dagen John F. Kennedy ble skutt , 22.11.1963. Det er en sympatisk
ungdomsbok, men mange referanser til den tiden jeg vokste opp – på 60 tallet –
og jeg spør meg om dagens unge kan relatere seg til dette. Kan de det – er det fint, jeg vet for lite om dagens unge
til å si noe om dette. Leserglede for meg – fordi jeg så godt husker 22.11.63 –
tidskoloritten som er så godt beskrevet.

Oslo , Sommeren 2018