Tore Kvæven : Når
landet mørknar (Roman, Samlaget 2018)

Vestkysten Grønland
rundt år 1300. Fremdeles finnes
hedninger og kristne som ikke helt har funnet ut av det med hverandre, og med
inuittene som en tredje part ligger det an til voldelige gnisninger. Men først og fremst en fortellerstemme som i en særegen poetisk språkføring går rett
under huden på meg. Sobert nynorsk, masse kunnskap som veves inn i
historien, ikke som hos Jan Kjærstad som
ofte teppebomber fakta inn i hjernen( som ikke vil teppebombes). Han Tore kan
skrive, og vi henger med i et ganske
oversiktlig persongalleri som drives fremover i historien, som er veldig bra
selv om ikke det går så godt med alle. En av årets virkelig flotte bøker, for
alle som tåler å lese nynorsk.

Hvaler , Sommeren 2018.