Post-traumatisk vekst
(Fagbok – psykologi)

Kristiane M Hansson
et al : Å endres gjennom smerte ( Fagbok : Abstract forlag ( 2017)

En liten fagbok om post traumatisk vekst. Kortfattet om
hvordan en uventet ulykke eller tragisk hendelse kan føre noe godt med seg,
fordi det skjer noe med en slik traumatisert person som kan setter i gang prosesser som innebære endring, og eventuelt
vekst. Ikke helt tilfeldig jeg leser
dette nå, selv om jeg ved lesing av boken var midt inne i stress, enn å være post
traumatisk. Nyttig og tankevekkende
lesing hvis man trenger å lese slikt. .
Juni 2018