Mestring av sorg.
Atle Dyregrov og Kari Dyregrov . Håndbok for etterlatte (2017)

Et aspekt ved sorg er
at det er privat og individuelt, og at
man lett tror at det bare er en selv som kan oppleve dette som er så vondt, at
man ikke klare å beskrive det. Jeg synes denne
boken er en grei og god innføring i tema sorg, og det gir støtte til i
beste fall takle sorgen på en bedre
måte. Her er ingen overdrivelse og enkle
løsninger, men samtidig en del praktiske
råd, og det får meg til å forstå
at jeg ikke er alene, og til å begripe
noe mer av sorgens spesielle vesen. Jeg like godt det nøkterne
språket, oppdelingen og
referansen, alt ryddig og greit. Boken er for dem som sørger, og for dem som
synes det er vanskelig å være nettverk
for oss som sørger. Sorg kan vare lenge og det hjelper sjelden å si det snart
går over..

Oslo , juni 2018