Kjersti Annesdatter Skumsvold: Jo fortere jeg går, jo mindre jeg er
(Roman Oktober 2014)
Tynn liten sak, mye omtalt, funnet litt tilfeldig, en bok som for noen år siden ikke rakk opp til nattbordshyllen for prioriterte bøker. Lest nå fordi den var så tynn. Lite å tape, mye å vinne. Nei. Jeg ble aldri fortrolig med denne boken om ensomhet, som på en en litt Kjekk & gre -aktig måte er overrislet med små under? fundigheter som jeg manglet humør for å sette pris på. Kanskje en bok som krever en viss sinnstemning? Ikke dårlig.
Ikke banal, kanskje en original stil som har en viss verdi ? – men ikke for meg, utløste litt kløe og utålmodighet etter å bli ferdig.
Vinteren 2018