Amitav Gosh : The Great Derangement ( The University of
Chicago Press 2016)

Amitav Gosh har i mange år
skrevet gode episke romaner fra
Asia, men dette er noe helt annet: En etter mitt skjønn svært viktig bok.
Navnet på boka – Den Store Forvirringen- henspeiler på vår manglede evne til å
ta klimaendringene på alvor. Kanskje våre etterkommer vil kalle vår epoke
nettopp Den Store Forvirringen- tiden da menneskene så det som skjedde, men
ikke klarte å formidle det, forstå det på en sånn måte at de (vi) klarte å ta
grep – sørge for nødvendig forståelse og handlignskraft på alle nivåer for å få
til endringer. Det Espen Stueland på
ingen måte klart med ”700 års flommen” ( han induserte hos meg den store
forvirringen), klarer Amitav Gosh svært godt. Bok en forsøker å forklare og
drøfte hypoteser på hvorfor vi har så vanskelig å få grep om naturens villskap,
hvordan litterturen egentlig ikke har plass til slikt, med svært få unntak er
det få som klare å skrive godt om katastrofer (Margaret Atwood, selvfølgelig) ,
uten at det havner i i science fiction- grøften, der vi ser på det som fantasi.
Klimakrisen er ikke fantasi. Et budskap,
bygget på engasjement og kunnskap, godt språk, viktig sak: Stor leserglede. Noe før valget..

Geilo, Hvaler, Oslo April 2017