Stå Fast . Svend
Brinkmann (2014)

Psykologen Svend Brinkmann går til kamp mot det
selvbeskuende mennesket og det rådende
samfunnssyn med jeg-dyrkning og fremtidsutopisme som rådende ideologi. Herlig
forfriskende, min nye hus-filosof. En antiselvhjelpsbok i form av en
selvhjelpsbok, et grep som fungerer ganske bra – til tross for paradokset. En flott intro til
neste bok – Ståsteder.

Oslo julen 2016