Rolf Dobbeli: Kunsten å tenke klart ( Vega forlag2016)
Alle ”kunsten å ” bøker
bør man sky som pesten, selv om denne boken påstår å ikke være en
selvhjelpsbok. Men hvem skal den ellers hjelpe ? Dessverre er boken bra – ergo
–altså ingen regel uten unntak. En masse små kapitler ( egentlig tidligere
avisinnlegg) som beskrives dagligdagse hendelser og måten vi tenker på – og hvordan våre tenkemåter bringer oss på
villspor i eget sinn, det oppstår tenkefeil.

Jeg hadde glede av boken, og har ambisjoner om å se mer i
den. For de som liker Daniel Kahnemans bøker, men synes de er litt tunge, da er
Rolf Dobbeli enklere, og kanskje det er
enda bedre. Kanskje lettere å merke seg noen områder man har glede av å bli litt mer
kritisk til egen tenkning – og andres
påstander om hvordan ting henger sammen.

Oslo, sommeren 2016