Helle Helle – Hvis du vil (2015)
Denne tynne boken er for tynn, dvs den er mer blodfattig i innhold. Noen vil si den skal være det, det er Helle Helles stil. Ja vel. Den hander om to joggere som løper seg vill i en skog der det er langt til kanten. Så de må overnatte ut i skogen. De blir kalde og skader seg litt, og damens liv utfolder seg. Blodfattig, for blodfattig, mannen forblir som en vegg som kun er der for rekylens skyld. Roar. Damen forblir ikke-troverdig blodfattig, og det skjer for lite. Forunderlig at den ble nominert til Nordiksk Råds Litteraturpris 2015, det finnes åpenbart noen som ikke er enig med meg. Les noe annet, selv om det bare er skarve 140 siden.
Hamburg des 2015