Rosso – Time and inner future
Igne en bok som forsøker å si noe om vår oopfatning av verden, denne gang ved å gå mer inn på vår oppfattelse av TID, noe jeg alltid har vært fascinert av, som Lars Såby Christensen også, forresten.
Rosso s bok ble anbefalt av en underfundig psykiater på et kurs for turnuskandidataer i Bergen i 1984.
Den ga meg mye.