Shirin Ebadi: Iran våkner (Cappelen/Dam pocket 2006)

Shirin Ebadi fikk i 2003 Nobels fredspris for sitt arbeide med å forsvare iranske borgere arrestert for politiske forbrytelse mot den islamske staten. Boken beskriver bakteppet Sjahens fall i 1979, krigen mot Irak 1980-88, og utviklingen i Iran frem til 2003.
Boken passer nok best for dem som har en spesiell interesse for dette landet, men det som gjør den litt mer aktuell å lese også for andre, er at utviklingen av Iran som prestestyrt land har hatt mange faser, og vi ser idag med fremvekst av IS, og uttalt ønske om å etablere islamske stater at Irans utvikling gjør at Irans historie kan gi en pekepinn de hvordan dette kan utvikle seg også andre steder. Hvor mye vold og tilfeldig terror av egen borgere må til før man endrer kursen litt? Shirin Ebadis bok er en sevbiografi, og hun er veldig ærlig når hun beskriver sin egen naivitet, og denne ærligheten løfter boken, selv om jeg grøsser litt over språket/oversettelsen?iinnimellom. Boken er en fin innføring i Irans nyere historie, og skjerper nyskjerrighet på nyeste del av av historien; fra 2003 til idag. Mye skjer hele tiden i dette fasinerende landet, som er så viktig strategisk, akkurat nå er det atomavtalen som står i fokus.
Oslo 14 juni 2015