Ooops! Det er ikke farten som dreper, men bråstoppen. Religionshistorikeren Mark C Taylor tar leseren med på en velskrevet kultur og religionshistorisk redegjørelse på hvordan kapitalismen og vårt moderne samfunn har endt opp med en tro på marked, hastighet og vekst, som nok bringer oss til en bråstopp. Boken er bevissthetutvidende, særlig min bevisthet, som jo ikke er så stor fra før på dette området. Fra Luthers teser på kirkedøren i Worms, som for første gang satt menesket i direkte kontakt med Gud – i motsetning til katolisismen som regjerte via prestene, og forsinket spredningen av Biblen til folk flest med et par hundre år, til Calvins ideer som forutsetning for individulismen. Han redegjør for kapitalismens utvikling i et vekselspill mellom oppfattelse av bevissthet og teknologiutviklingen på 1800 og 1900 tallet.Mange artige detaljer. Han forklarer overgangen fra industriell kapitalisme, til det han kaller finansiell kapitalisme. Der er vi nå: økonomien er løsrevet fra virkelighetens fysiske realiteter, og finansmarkedenes algoritmer styrer.
Troen på Gud og troen på Gull har mye felles med troen på Markedet.Tro. Når alt går fortere blir feilene store før noen rekker å reagere. Særlig første delen er intressant, midten blir det litt mye om finansverden, men man kan jo ta litt lettere på noen sider. Hvordan vi skal bremse blir litt vanskeligere å få tak i, noen kan finne tips på: www.slowdownnow.com. (Yale Universtiy Press 2014.)