Et vellykket tips fra en venn , det var en god bok, Petter ,som jeg likte. At den ble utgitt i 2004 har ingen betydning. Den hollandske historike Geert Mak har reist i Europa, og reflektert over kontinents brogede historie med utganskpunkt i steder, samtaler med mennesker som har noe å fortelle, og historiske data. Godt skrevet, tildels rystende, ikke minst alt det gale som har skjedd i vår egen tid, og som jeg ikke fikk med meg når det skjedde. Mens jeg skrev min dr.grad fra 1990-95 ble det utkjempet 4 blodige kriger 2-3 flytimer herfra. Det som slår meg er som så ofte før , Europas heterogenitet, og lokalitet: Historien er mange ulike fortellinger -, hvert land eller folk forteller sin historie, hver kjennsgjerning har en lokal, kurturell og historisk forankring. En trøst etter å ha lest om alle konflikter, folkemord, krig; de siste 60 år har vært betydelig fredligere enn forutgående tider. Anbefales alle som bor i Europa.Mange har sett TV serien bygget på boken, bilder man lager i eget hode fungerer også bra. (Capplen Damm 2004).