Dette er en sann svir. Vi har akkurat gjort oss ferdige med 40 timer lydbok Murakami, tre bind 1Q84, og å holde ut noe slikt sier noe om kvaliteten på bøkene, og kanskje også oppleseren. Likevel er 1Q84 er noe sær trilogi,litt vel dvelende tror jeg mange vil mene.
Det er ikke denne boka, som ble solgt i 1 mill eksmplarer i Japan på en uke.
Det er et grunn til, fordi dette er flott : flott spåk, troverdige personer, og en elegant storyline å snuse seg frem i. En vennegjeng fra ungdomstiden, der alle har roller og relasjoner som først dukker opp retrospektivt, men vi kjenner oss så godt igjen.
Boka er ikke for lang, men lang nok til lengte til neste bok, og til å ikke glemme den fargeløse Tsukura Taziki, som slett ikke gav en fargeløs leseropplevelse.