An Officere and a Spy – Rober Harris , paprback 2013

Dette er Robbert Harris på sitt beste: En kjent historie som “bygges ut” med en personlig histore som sitter fra side 1. Spennede,intressant og kunnskapsbyggende. Troverdig persongalleri. Historen om jøden Dreyfus, som ble urettmessig dømt for spionasje gikk som en mare over fransk politikk i et tiår på slutten av 1800 tallet, og der ingrediensen media, politikk og råtternskap i hele den øveste forsvarsstaben er svært godt fortalt.
Viser hvordan uærlighet satt i system kan nesten knekke en rettstat, og hvor sårbare vi er i forhold rettsikkerthet, – og når denne svekkes. Anbefales!