Blog Image

Claus Leser

Velkommen til Clausleser.no!

Å skrive litt om det jeg leser gjør det enda morsommere å lese. Å lese er en personlig opplevelse som jeg vil dele med andre som leser. Det som skrives er kun min opplevelse og det er slett ikke sikkert du vil få den samme. Men da vet du i alle fall hva jeg mener. Kanskje du blir inspirert, eller det motsatte, eller er helt uenig! Kult.

Løftet (Roman 2021, Gyldendal )

Bøker Posted on Sat, January 27, 2024 15:23:26

En bok som vinner priser kan være veldig god, ( Bookerprisen 2021)  men man må ikke nødvendigvis falle for den. Det er det vår egen dialog med boka som man en heldig gang kan oppleve som en slags forelskelse. 

Forfatteren er en av Sør-Afrika mest kjente, og dem har vi hatt flere gode av de  siste tiårene. Nobelprisvinneren J.M Coetzee vil mange ha lest med stor glede for 20-25 år siden. 

«Løftet» er en ganske kynisk historie om en vindskeiv boerfamilie. Boka er inndelt i  4 kapitler der hvert kapitel  skildrere  de sentrale hovedpersonene. Svik og vold, og divergerende religiøs tilknytning  dominerer relasjonene.

I randsonen av historien foregår en litt forsiktig og sped fortelling om forvandlingen av Sør Afrika fra apartheid til et slags demokrati. De fleste personene vi møter er det vanskelig å få sympati for. Det er mulig de egentlig skal speile det dysfunksjonelle samfunnet rundt dem – men de er vanskelige å relatere seg til, for meg blir de ikke helt troverdige. Det lurer seg inn en tanke om at denne boken er litt for flink eller beregnende. En god ide – «Løftet»- som er den tynne tråden vi holder oss i underveis, blir i for liten grad  satt i kontrast  til personer med tilstrekkelig troverdighet og dybde. Det er litt for beskt til å bli helt troverdig. For meg som verken har vært i Sør Afrika, eller lest noe derfra på lenge, ble dette, til tross for noen anmerkninger, dog en lesverdig og tankevekkende bok, med en anelse skuffelse over manglende begeistring.   

Oslo, Januar 2023. Frode Grytten: Den dagen Nils Vik døde (Roman Forlaget Oktober, 2023).

Bøker Posted on Sat, January 27, 2024 15:20:26

En nydelig roman, ganske kort, som en lang novelle, så kort at jeg helst vil den skal vare litt til.

Stillferdig, men likevel dramatisk, er vi med på Nils Viks siste dag, og møter hans signifikante andre, inklusive hunden Luna.

Frode Grytten er god på noveller, og mange husker huset i Odda: Bikubesong fra 1999.

Den dagen Nils Vik døde er en poetisk fortettet fortelling, rørende, troverdig og original. Han er i dialog med sitt eget liv som fergemann, som far og ektemann, og med sine sambygdinger som er døde. Her er hverdag, og litt fest, her en noen seiere, og tap, her er livet med sine krokete begivenheter, liv som tok brå og urimelige vendinger. 

Jeg opplever språket som nært og presist og uten store fakter. Slik livet kan være. 

Boka er bevegende, men ikke sentimental, og boka er god å være i dialog med.     

Gratulerer Grytten, prisene du har fått for denne boka er på sin plass. 

Nils Vik har fått sin krok i mitt litterære univers. 

Oslo, januar 2023.