Boka ble anbefalt av god venn, og det har sine sider. Ved å oppleve hva andre leser og liker  lærer man noe om dem, og man holder ut selv litt tunge partier lengre – i denne meningstunge boka. Forfatteren er svensk litteraturprofessor på Yale /Harvard, og boka har blitt ganske berømt allerede. Kort fortalt: vi må konsentrere oss om livet vi har her og nå, ikke etterlivet, vi må leve (i erkjennelse av vi har kort tid, vi skal snart dø) for å løse nåtidens problemer, ikke for å komme til nirvana, eller oppnå noe etter vår død. Slik de store religioner stort sett legger opp til. Vi må sørge for personlig frihet til å omforme samfunnet til bærekraftige løsninger i felleskap. Vi må godta at alt vi gjør som er av verdi innebærer risiko, og vi må ta et oppgjør med kapitalismen slik samfunnet i større grad løser våre preserende oppgaver, og bort fra profitt som bærende motivasjon for drifting av samfunnet.  Det finnes ingen frelse, vi må dessverre holde på.  Martin bruker litteratur skrevet av de store tenkerne (Marx, Hegel, Kierkegaard, osv) for å anskueliggjøre sine tanker om dette, og også Karl Ove Knausgårds «Min Kamp» blir viet endel oppmerksomhet. Men han slår oss ikke i hodet med alt dette, han tar seg tid til å forklare, og det tar jo litt spalteplass.

Som min venn sa, livet er ikke for pyser, og det gjelder også å lese denne boka. Å lese den krever tid og en god stol, og en liten dupp innimellom. Men den gir noen virkelig store nye tanker, som blir fremstilt på en svært grundig og forklarende måte. Dog ikke uten innsats å fordøye, selv om ikke teksten er spesielt komplisert for en ikke-filosof. Jeg har jukset litt, noe er ulest, mest fordi jeg ble så nysgjerrig på konklusjonene, men jeg må nok bla tilbake for å få med det jeg skulket. Selv en hel ferie på tog rundt i Skottland var ikke nok, dette tar litt tid. Med mening.

Umulig å ikke anbefale pga innholdets viktighet og relevanse for vårt samfunn og våre liv, og for meg personlig, innhold her for å  bryne seg  på i hverdagen. Men man må ha en viss appetitt på tema for å fordøye dette innholdet. 

Skottland, oktober 2022