En julefortelling  i September ? Sent, men ganske godt,  har jeg lest denne lille boka  som handler om to jenter på Tøyen med en far som drikker for mye, og ikke klarer å ta vare på dem.

Historien har klare paralleller til «Piken med Svovelstikkene» , da det hele forgår rett før jul, og det er både kulde og sykdom. Det er en litt hjerteskjærende historie, men så avbalansert fortalt at den blir troverdig. Den minner oss om  at det i mange hjem er langt fra enkelt å vokse opp, og at lite er svart-hvitt i denne verden. Men det finnes medmennesker som ser, og som har meget stor betydning. Jeg vil tro litt større barn vil ha glede av dette, da handlingen jo finner sted her hos oss i dag – eller på Tøyen. 

Freiburg, september 2022