Skal du lese bare en bok om klimakrisen i år – så les denne. Det kan tilsynelatende virke litt tungt , eller ufordøyelig,  å  gå løs på klimakrisen på 450 sider, men bevaremegvel så bra dette er gjort. Hemmeligheten er at han har en kjernefortelling vi klarer å holde fatt i : CO2 – må reduseres, og så er han utrolig flink til å ta en ting av gangen, uten polemikk eller emosjonelle utbrudd som skal skremme eller dunke fakta inn i oss. I media blir vi teppebombet med kuriøse meldinger, tatt ut av sin sammenheng. Bjørn forenkler ikke, underslår ikke fakta, eller område hvor vitenskapen er i tvil, eller ikke vet. Veldig troverdig. Han forklarer. Han peker også på hva i enkeltmennesker og som samfunn kan gjøre – altså realiserbare løsninger – , og beskriver kompleksiteten mellom alle de ting vi må forholde oss til. Det beste er at han så elegant tar for seg en ting av gangen, og ikke blander alt i en lapskaus. Å tro på og forstå den kunnskapen vi blir presentert for er første skritt for å kunne endre oppfatning, og adferd. Meget viktig bok, som slett ikke er verken vanskelig, eller kjedelig å lese. Selvfølgelig litt skremmende, men det er jo realitetene som er skremmende, og vi må forsøke å ta fatt i situasjonen.  Det siste avsnittet som peker fremover mot 2070 er modig, han tørr å presentere mulige realiteter, det gir paradoksalt håp – fordi det er så mye som må gjøres, men også så mange seire som kan vinnes, dvs peker på et samfunn som faktisk er bedre enn det vi har idag. 

Ps: Det er ikke klima som er i krise, klima klarer seg, det er oss det er krise for. Sapiens.

Januar 2022