For de som gledet seg over «Tante Ulrikkes vei» og «Hør her’a» der vi på Oslo vest blir kjent med mennesker med litt mer fargerikdom i huden enn hovedfenotypen på Røa – tror jeg «Uelsket» kanskje er årets beste supplende bok. Hovedpersonen i Iram Haqs bok er  kvinne, som skiller den fra de to nevnte bøker  – og hun  har en sjarmerende bredspektret personlighet som vi blir kjent  med.  Ikke noe dydsmønster, men en som vi kan kjenne oss igjen i , eller kanskje helst vil kjenne andre igjen i. Det som går igjen i disse tre bøkene er jo særlig relasjonen til familiene, bakgrunnen fra andre kontinenter  – den litt kompliserte mixen der både religion, alder og ikke minst familiedynamikk går igjen som tydelige understrøminger i teksten.  Et hverdagsmenneske som forsøker å få verden til å gå opp, men som går litt på tryne, reiser  seg, og må leve med kompromisser. Mulig å kjenne seg igjen i.  Jeg koste meg med denne boka, som er velskrevet og har flere lag, sikkert noen som lodder dypere enn min enkle leserglede. Anbefales, Iram Haq kan skrive. 

Oslo, før jul 2021