Kjell Westø er en av Finnlands store forfattere.  Hans  episke fortellinger knyttet til historiske hendelse i nyere finske historien siste 35 år  har vært gitt oss  minneverdige bøker,  og han har  høstet mye heder og ære. Denne romanen er en samtidsroman, der   den litt fallende dirigensstjerne  Thomas Brander skildres i samspill med et miljø ved hans nyoppførte sommervilla. Jeg liker Kjell Westø´s bøker , selv om jeg ikke synes denne boken er den beste, så sitter historien i meg. Boken må være en fest for de som har god greie på musikk, det er mange referanser til musikkhistorien, og selv nålevende kunstnere er med.  Jeg synes Westø skildrer godt en litt middeladrende manns dilemmaer og refleksjoner over et levd liv, hvor ikke alle valg har vært like heldige. Absolutt lesverdig bok. 

Oslo oktober 2020