Per Espen Soknes og Per Eliassen (eds) Science Based Activism -Festschrift til Jørgen Randers. Fagbokforlaget.
Dette er jo litt sære greier som nok har begrenset publikumsteft. Min grunn til å kjøpe boken var en avis artikkel som omhandlet deler av boken, og at jeg har hatt glede av å lese Per Espens Soknes i flere år. Boken har mange forfattere, ikke alt er lest. Man lære endel om hvordan det står til med kloden, og dem som har forsøkt å gjøre oss oppmerksm på det, og hvordan dette arbeidet foregår. Det morsomste kapitlet var av Per Espen: Han argumenteres for en ny måte å kunne motivere folk til interesse for klimakampen, å koble det opp til vårt behov for lykke og mening i livet. Fordi økonoominsk vekst over et visst nivå ikke gir økt lykke. Hva gir lykke:1: øk dine sosiale kontakter, bygg ut ditt sosisal liv, 2: Vær aktiv, driv sport eller friluftsliv, det forbygger depsjon og bedrer helsen, 3: ta dine egen følelse og opplevelse på alvor, bli mer nærværende i livet, 4: Forsett å lær nye ting, 5:Gi – ved å gi andre noe føler vi oss bedre.
Soknes mener at vi ved å fokusere på dette i større grad kan få gjort noe med de miljø/ klimautfordringer vi har, ettersom disses positive elementene er noe annet enn det som ellers prekes om: vi må slutte å tenke vekst, det ødelegger kloden.
Boken er dyr, og nok for spesielt interesserte .
Oslo høsten 2015.