Simen Ekern : Europeere ( 2015, Cappelen Damm)
Etter nylig å ha lest Geert Maks utmerked bok som gir en god innføring til hva som skjedde i Europa fra 1900- 2000 , så er Simen Ekerns bok en ypperlig anleding til å lære mer om hva som har foregått i Europa siste 10 årene. Ekern skriver godt og tankevekkende, og er veldig flink til å vise frem de ulike utviklingstrekkene i dagens Europa – som ikke er så lett å få frem i dagliglivets nyhets støy.Han viser på en god måte hvordan de samme fakta brukes av de ulike politiske aktørene – i helt ulik argumentasjon. Vi som gjerne vil være litt europeiske,selv fra den rosa sky Norge , har glede av denne differensierte fremtilling.
God skrevet, viktig stoff, får lyst til å lese hans forrig bok om Roma, som fikk Bragepris.