Snabstract. Er ikke det et fint nytt ord?

Et snabt abstract.

Et abstract et et systematisk sammendrag, oftes brukt i faglitteratur. Skal ideelt gjøre en klokere: med få ord oppsummert kunnskap, samt kildeangivelse.

Et Snabstract er et forkortet abstract, som med kun tre elementer skal kunne spre kunnskap;
1. overskrift – tema
2. oppsummert konklusjon maks 300 tegn?
3. kilde

Snabstractet skal slik kunne raskt gi ny kunnskap, være så kort at det fx kan være en SMS, men med mulighet for å gå til kilden.
Fagfolk kan slik tipse hverandre om ny kunnskap på en kort og effektiv måte.