Westø er en av Finnlands mest kjente forfattere, og har skrevet mye bra før.

Denne boken er en kjærlighetshistorie med et meget tydelig bakteppe av krig. 

De to hovedpersonene er hhv. Forfatteren Henry, og skuespilleren Molly.

Vi følger dem fra høsten 1940 og utbruddet av den ca. 100 dager lange Vinterkrigen, og gjennom «ventetiden» på neste krig, «fortsettelseskrigen» – som nettopp tittelen Skumring 1941 indikere. Romanen er forankret i Helsingfors, og et persongalleri rundt Henry og Molly.

Romanens styrker er den beskrivelse av krigen gru, og hvordan krigen påvirker de som er involverte , hva krigen gjør med dem og deres relasjoner. Kjærlightshistorien mellom Molly og Henry er heller ingen dans på roser, . Han skriver godt, kanskje litt og forholdet deres utfordres gjennom romanen, men jeg trives med ham likevel. Boka er også en kommentar til  krigen i Ukraina – v i blir minnet om  alle krigers felles umenneskelighet.  

Brønnøya juni 2024